Ogłoszenia

Godziny pracy Podkarpackiego Centrum Materiałów Budowlanych Sp. z o.o.

- w okresie pandemii od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00

- w soboty nieczynne

w Wielki Piątek (15 kwietnia 2022) - nieczynne

 

 

 

 

 

 

 

 

Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość

PCMB Sp. z  o. o. realizuje projekt  pn. "Rozwój współpracy z partnerami w oparciu o rozwiązania elektronicznego biznesu B2B"  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,  lata  2007 - 2013, Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Całkowity koszt  realizacji Projektu wynosi:  94402,00 PLN

Całkowita wartość dofinansowania:   66081,40 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 56 169,16 PLN

Inwestycja polega na wdrożeniu modelu procesów biznesowych prowadzonych elektronicznie poprzez uruchomienie i implementacje rozwiązań platformy B2B składającej sie z teleinformatycznego w skład którego wchodzą:

  • moduł Hermes_EDI (MIOD +EX),
  • moduł Hermes
  • e_Faktura
  • moduł Filebox

co pozwoliło na zautomatyzowanie procesów biznesowych. Realizacja projektu obejmuje obszary procesów biznesowych związanych z dystrybucja i sprzedażą, które zachodzą miedzy firma PCMB a jej partnerami. W ramach integracji systemów wnioskodawcy i partnerów nastąpiło  wdrożenie powyższych rozwiązań w całym budowanym systemie elektronicznego biznesu B2B w relacjach z każdym ze współpracujących przedsiębiorców.. Projekt wykazuje wysoka efektywność ekonomiczną co gwarantuje zwrot poniesionych nakładów w okresie krótszym niż 3 lata.